Skip to main content

Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal

HEM | MENY | Arkiv | Besöksmål | Bildarkiv & föremål | Bilder & album | Diverse | Föremål | Ljud | Nyckelord | Nyheter (Kx, Ka) | Play (film) | System. arkivfört. | Utställningar | År | Kalixforskarnas arkiv

Ett digitalt museum

Kurorten Nordanskär

Världens nordligaste kurort anläggs i slutet av 1880-talet vid inloppet till Kalix älv. Gå till utställningen Kurorten Nordanskär.

Årtusendens människor

Jorden vittnar om att människor sökt sig till Kalix älvdal under många tusen år. Följa med på en resa till spåren som människor lämnat efter sig från helt olika årtusenden... Gå till utställningen: Årtusendens människor.

Kåkstan i Malmberget

Kåkstan i Malmberget beskrivs som ett slags Klondike i Malmberget i slutet på 1800-talet. Gå till utställningen !.

Nyheter från ekomuseet

Guidetur: Norrbotten i Gamla stan
Digitala utställningar kommer 2018
Skall ekomuseet permanentas?
Ekomuseet flyttar in helt på Internet Archive
NSD: Ekomuseet inför ett vägval
Norrbottenskuriren: Swedish Lapland lockar rekordmånga
Fler virtuella utställningar
Ny generation utställning och virtuell rundtur
Ekomuseets kulturrum nu klart
Den nya tidens hotell - 50-talet i Kalix

Den nya tidens hotell - 50-talet i Kalix

"Valhall Hotell, det nya hotellet i Kalix ligger vid Nytorget, som utgör samhällets blivande centrum och dess inkörsport från den planerade autostradan, riksväg 13". Så beskrivs denna manifesterade framtidstro i sten, betong och trä, byggd av kommunen 1953-55....

...fattigdomen fruktansvärd...

John Stålarm (1899-1970) är född och uppvuxen på soldattorpet i Ytterbyn, Kalix – idag museum. Han är mycket begåvad, samtidigt i samhällets utkant, tidigt faderlös. Han skriver med stor inlevelse och detaljrikedom om fattigdomen i det tidiga 1900-talets Ytterbyn....

Vassholmen

Under stora delar av 1900-talet är Vassholmen flottningsskilje för Kalix älv. Här sorteras det flottade timret, och paketeras ihop för de olika skogsbolagen. Det är älvflottningens hjärta, skulle man nog kunna säga....

Fler digitala utställningar...

In English: This collection consists of documents from 19th century connected to the forest industry in Kalix valley, in the very north of Sweden. The history also connects to other parts of Sweden and to other parts of the world, because of the over-sea export to Europe and to America. Most of the documents are in Swedish. 

Vad innebär ekomuseet?

1800-talets skogs- och träindustrihistoria ger karaktär åt Kalix älvdal. Älven är ett storslaget kulturminne, som i historien knöt ihop dalgången. Jag vill berätta om detta i ett större sammanhang för besökare, ortsbor och skolungdomar, med hjälp av kulturmiljöer och besöksmål – från herrgård till nybygge, från flottare till träpatron.

Detta är ett ekomuseum med åtskilliga besöksmål i Kalix och Överkalix, ett drygt 40-tal filmer på nätet (mina och andras) och flera utställningar, både online och i fysiskt. Det pekar också ut tre delvis bortglömda utställningar som tidigare producerats av Länsmuseet, vid Vassholmen, Jockfall och Björkfors.

I några av audioguiderna medverkar flera experter från resp. besöksmål, däribland Bengt-Göran Nilsson, Everth Johansson och Thorbjörn Riktig. För utställningarna samarbetar jag bl.a. med Kalix kommun, Ytterbyns hembygdsförening, Filipsborgs herrgård, Björkforsortens intresseförening, Risö hembygds- och bagarstugeförening, m.fl.

Bakgrund

Grosshandlaren Johan Bergman Olson lade som finansman på 1800-talet, en viktig grund för näringar och jobb i dagens Norrbotten – med tydliga kopplingar till Stockholm som central handelsplats. En lång rad träpatroner gick i hans spår i Kalix älvdal, och kunde få hans hjälp med kunskaper, nätverk eller pengar – direkt eller indirekt. De vidareutvecklade affärsmöjligheterna genom att köpa in skog, anlägga ångsågverk och exportera timmer och andra skogsprodukter: Johan August Bergman, David Hummel, Johannes Sällström, Karl Bergbom, P.A. Svanberg, C.O Bergman osv. Deras ångsågar och bolagsskogar sträckte sig från källorna till havet, i både Kalix älvdal och andra älvdalar. Företagen sysselsatte många, samtidigt som den begynnande kapitalismen naturligtvis också skapade nya problem, däribland kring arbetarnas situation.

De gamla originalpappren från patronernas bolag och från Bergman Olsons verksamhet i Stockholm, är historieskrivarens praktiska byggstenar. Bland gammal bokföring och affärsbrev går det att hitta nya sanningar bakom samhällsutvecklingen,eller kanske bakom ett enskilt människoöde bland någon av företagens tusentals anställda. Ännu bättre blir historieskrivningen med tillgång även till en del personlig korrespondens och anteckningar. Tanken med projektet är att tillgängliggöra dessa papper digitalt i ett sammanhang, då ökar naturligtvis möjligheterna dramatiskt attdet verkligen utförs historiska studier.

Kontakt: Magnus Cedergren, mace (at) lysator.liu.se. Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal bedrivs fristående utan formaliserad anknytning till annan organisation utöver här nämnda.


Ekomuseet är medlem av Arbetsam
Ekomuseet har och har haft anslag från Internetfonden, Riksantikvarieämbetet samt Länsstyrelsen i Norrbottens län, samt ekonomiska bidrag från Kalixbygdens forskarförening och Föreningen Johan Bergman Olsons ättlingar.

1,611
RESULTS
rss


PART OF
Additional Collections
Media Type
1
collections
1,014
texts
410
images
111
web
53
movies
20
audio
More right-solid
Year
23
2016
38
2015
24
2014
34
2013
19
2012
11
2011
More right-solid
Topics & Subjects
1,246
historisk skogsexport från kalix älvdal
411
grytnäsarkivet
314
kalix avd e brev
222
kalix avd k fotografier
200
filipsborgsarkivet
195
Nederkalix
More right-solid
Collection
More right-solid
Creator
420
grytnäsarkivet
264
filipsborgsarkivet
128
bildarkivet
116
bergman-olson-almska samlingarna
101
nordiska museets föremål
95
arkitektur- och designcentrums bilder
More right-solid
Language
1,397
Swedish
1
Norwegian
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Published
Creator
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergmankällor
texts
eye 9,735
favorite 0
comment 0
Norrländska slägter: genealogiska och biografiska anteckningar / samlade af O. C. Ahlström. - 2. vol. - Östersund, 1890-1892. Digitaliseringen gjorde hos Nordkalottbiblioteket i Övertorneå
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergmankällor, kalix avd l böcker, c.o. ahlström,...
publicaccesstvsweden
collection
73
ITEMS
5,502
VIEWS
collection
eye 5,502
Public Access TV programmes in Sweden
Topic: Sweden
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergmankällor
texts
eye 5,192
favorite 0
comment 0
Erik Strömbäcks hemsidor om Vånafjärden genom historien - byn och människorna
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd l böcker, bergmankällor, kalix avd f...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
texts
eye 4,481
favorite 0
comment 1
Hernösands stifts historia och herdaminne, Härnösand 1876-1879 av Jakob Fredrik Biberg. Digitaliserad och hämtad från Nordkalottbiblioteket i Övertorneå.
favorite ( 1 reviews )
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergmankällor, kalix avd l böcker, herdaminne,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Diverse
image
eye 2,832
favorite 0
comment 0
Bilder till arkivet
Topics: bilder, arkivet
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergmankällor
texts
eye 2,771
favorite 0
comment 0
Opublicerat manus av Adrian Wennstrom från 1960-talet. Behandlar Karlsborgsverkens historia (Kalix) från 1860-talet och in på 1900-talet. Manuset ägs av Billerud i Kalix, som också gett sitt tillstånd till publiceringen. Originalmanuset är här återgivet i två avskrifter, dels Anneli Strandbergs avskrift och dels Everth Johanssons OCR-scannade version (manuellt rättad).
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, karlsborg, j.a. bergman, david hummel, bergman och...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergmankällor
texts
eye 2,229
favorite 0
comment 0
En gammal bondby i bild av Ture Strömbäck
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergmankällor, kalix avd l böcker, vånafjärden,...
Ãstersund 1890-92 För att se filmer på Filmarkivet behöver du en webbläsare som stöder HTML5/MP4 eller Flash/javascript.
( 1 reviews )
Topic: magnuspagang
Gunnar Bergmans bok från 1931 om Björkfors gamla bruk i Nederkalix socken. Boken beskriver stora delar av Johan Bergman Olsons karriär, med ett särskilt fokus på verksamheten i Kalix.
Topics: björkfors, kalix, johan bergman olson, gunnar bergman, historisk skogsexport från kalix älvdal,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergmankällor
texts
eye 1,823
favorite 0
comment 0
Boken är skriven av Gustaf Bergman, son till Johan Bergman Olson, och läkare och forskare i Uppsala. Boken utgavs i "Uppsala universitets årsskrift" under åren 1869-77.
Topics: gustaf bergman, uppsala, folksjukdomar, frossa, rödsot, historisk skogsexport från kalix älvdal,...
Source: http://www.archive.org/details/omsverigesfolks00berggoog
C-uppsats från Luleå tekniska universitet av Viktoria Lundbäck. Johan August var en man med stor makt och starkt inflytande i Kalixbygden under senare delen av 1800-talet. När sågverksindustrin växte fram i Kalix var J. August en nyckelperson, han blev även delägare i den mycket framgångsrika handelsfirman Bergman Hummel & C:o. Men som brukligt var för 1800-talets företagare hade J. August även intressen på andra områden. På sina två herrgårdar Björkfors och Grytnäs...
Topics: j.a. bergman, historisk skogsexport från kalix älvdal, bergmankällor, nordanskär, kalix avd l...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergmankällor
texts
eye 1,496
favorite 0
comment 0
En uppsats om Gyljens historia och om framtida utvecklingsmöjligheter av Bernt Nilsson från 1998. PDF-kopia av webbplats.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergmankällor, kalix avd l böcker, kalix avd f...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 1,114
favorite 0
comment 0
Ernst Bergman "Bergmaniana" underlag till Föreningen Johan Bergman Olsons ättlingar nr 2: Johan Bergman Olsons föräldrar, syskon, barn bakåt till Moses Persson på 1600-talet
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, ernst bergman,...
Minne af presterskapet i Lappmarks-församlingarne inom Hernösands stift, Umeå 1853 av Isak Grape. Digitaliserad och hämtad från Nordkalottbiblioteket, Övertorneå
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd l böcker, lappmarkens herdaminne,...
I två delar. Jon Engströms resa genom bl.a. Norrbotten år 1834. Engström är bl.a. kritisk mot tjärbränningen som han menar borde ersättas med uppodling. Digitaliseringen kommer från Norkalottbiblioteket i Övertorneå
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergmankällor, kalix avd l böcker, kalix f norrbotten,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergmankällor
texts
eye 1,096
favorite 0
comment 0
En kortfattad historik om Tuna säteri i Österåkers socken av Henning Loggert, november 1976.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergmankällor, kalix avd l böcker, kalix avd f bergman...
Norrbottens läns kongl.hushållningssällskaps handlingar. 1864-1869. Digitaliseringen kommer från Nordkalottbiblioteket.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergmankällor, kalix avd l böcker, norrbotten,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
texts
eye 1,003
favorite 1
comment 0
av J.A. Englund. Digitaliseringen kommer från Nordkalottbiblioteket.
Topics: laestadius, religion, lars levi laestadius, j.a. englund, historisk skogsexport från kalix...
Ett utlåtande från Kammarkollegiums skogskommitté från 1872. Den digitala versionen hämtad från Nordkalottbibliotekets samlingar.
Topics: bergmankällor, kronoskog, stockfångst, kengis bruk, pajala, övertorneå, meldercreutz,...
Norrbottens läns kongl. hushållningssällskaps handlingar 1870-75, Luleå 1870. Med statistisk uppgift från Piteå sockens hushållsgille för år 1873. Digitaliserad av och hämtat från Nordkalottbiblioteket.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd l böcker, norrbottens läns...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Kartor och fastighetshandlingar
texts
eye 851
favorite 0
comment 0
Laga skifte i Rolfs by 1851
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd j lantmäterihandlingar, rolfs, rolfs by, laga...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodasamlingens bilder
image
eye 819
favorite 0
comment 0
Svartbäcksgatan 15 i Uppsala
Topics: addebodasamlingen, historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, uppsala,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 810
favorite 0
comment 0
Personligt relaterade handlingar för bankokommissarien Emanuel Deutsch och hans syster Henrika, gift Bergman. 1830-80
Topics: kalix avd f biographica emanuel deutsch, kalix avd f biographica henrika bergman, kalix avd f...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergbom Svanberg & Co
texts
eye 768
favorite 0
comment 0
Utdrag ur domboken från 1883-01-10: tvist mellan Bergbom Svanberg & Co och Bergman Hummel & Co
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergbom svanberg & co, kalix avd f tvist med bergman...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bildarkivet
image
eye 743
favorite 0
comment 0
Grytnäs herrgård i Kalix, exteriör. Bilden är sannolikt tagen under andra halvan av 1870-talet.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, grytnäs, grytnäs herrgård
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergmankällor
texts
eye 736
favorite 0
comment 0
Företaget Hem på landet startades 1899 på initiativ av Carl Alm d.y. Deras affärsidé var att köpa upp egendomar för att bygga hem för främst hantverkare och arbetare. Man började med Duvbo i Sundbyberg och och senare Solhem i Spånga socken. Denna skrift är från 1903 och ursprungligen digitaliserad hos Stockholmskällan.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, carl alm, duvbo, solhem, sundbyberg, spånga, ab hem på...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergmankällor
texts
eye 721
favorite 0
comment 0
En fotobok om byn Vånafjärden, en by i Kalix, 2010 av Ture Strömböck, återgiven med tillstånd av författaren.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergmankällor, kalix avd l böcker, kalix avd f...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 709
favorite 0
comment 0
En tryckt förteckning över tillgångarna hos Aktiebolaget Bergman, Hummel & Co, daterad Nederkalix den 5 sept. 1895. Här redovisas bl.a. företagets skogar, bl.a. fördelade på skattehemman och kronohemman.
Topics: bergman, hummel, nederkalix, skattehemman, obligationslån, historisk skogsexport från kalix...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Filipsborgsarkivet
texts
eye 693
favorite 0
comment 0
P.A. Svanbers inkomstdeklaration
Topics: kalix id 389-391, avd g, historisk skogsexport från kalix älvdal, ekonomi, inkomst, deklaration
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Kartor och fastighetshandlingar
texts
eye 690
favorite 0
comment 0
Lantmäteristyrelsens arkiv: Nederkalix socken, Näsbyn, Laga skifte 1864. Hämtat från Lantmäteriet, äldre handlingar med utslocknad upphovsrätt
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd j lantmäterihandlingar, näsbyn, laga skifte
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
texts
eye 659
favorite 0
comment 0
Artiklar ur KalixforskarNytt nr 1 och 2 år 2002. De berättar om Carlsborgs förhistoria som lastageplats och om sågarnas tillkomst samt om hur namnet Carlsborg uppkom.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalixbygdens forskarförenings arkiv, lastageplats,...
J.A. Bergmans koncepthandlingar från rättegången mot Bergbom Svanberg 1883
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f bergbom, svanberg & co,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Evert Taubes arkiv
texts
eye 632
favorite 0
comment 0
Osorterat material från Anna Sällströms arkiv
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, Evert Taubes arkiv, anna sällström
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 611
favorite 0
comment 0
Ernst Bergmans släktforskning, "Bergmaniana", delvis brandskadat
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, ernst bergman,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Nyhet
web
eye 584
favorite 0
comment 0
Den digitala delen av Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal flyttar nu in helt och hållet på Internet Archive. Ekomuseet har sedan tidigare den största svenska samlingen på världens största öppna digitala arkivplats, Internet Archive. Ekomuseet byter ansikte genom flytten, men du kan fortsatt nå det på samma webbadress www.historiskskogsexport.se! Nu finns allting samlat på ett ställe: virtuella utställningar, besöksmål med audioguider (under uppbyggnad), de 45...
Topics: internet archive, ekomuseet flyttar, flyttar, flyttar in
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 582
favorite 0
comment 0
Olika brev till C.H. Bergman från perioden 1859-94
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, c.h. bergman, john...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 581
favorite 0
comment 0
Ett förslag till rekonstruktion av AB Båtskärsnäs, troligen från 1911
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd f ab båtskärsnäs, ab båtskärsnäs,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 575
favorite 0
comment 0
Brev till Emil Bergman 1854-63
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, maria bergman, emil...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bildarkivet
image
eye 574
favorite 0
comment 0
Son till Gustaf Bergman
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, abel bergman
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 574
favorite 0
comment 0
Ett föredrag av Ernst Bergman om förfäderna till Johan Bergman Olson på hans rent manliga släktlinje, i bl.a. Piteå och Skellefteå.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, ernst bergman,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
texts
eye 571
favorite 0
comment 0
Beskrivning över Gyljens bruksanläggning "med dertill hörande Hemman och Hemman m.m. uti Norrbotten", Carl Magnus Robson. Digitaliseringen kommer från Nordkalottbiblioteket.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergmankällor, kalix avd l böcker, gyljen,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 570
favorite 0
comment 0
Lånekontrakt mellan AB Båtskärsnäs å ena sidan och å den andra sidan Bankaktiebolaget Stockholm-Övre norrland, Sundsvalls enskilda bank; Norrbottens enskilda bank och AB Nordiska kreditbanken.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f ab båtskärsnäs, ab...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergmankällor
texts
eye 558
favorite 0
comment 0
Författare: Bergman, Emanuel Wilhelm. Anteckningar om lappmarken, särskildt med hänseende till kristendomens införande därstädes, Stockholm 1891, särtryck ur Historisk tidskrft, 1891, s 209-232. Digitaliseringen hämtad från samlingarna vid Nordkalottbiblioteket, Övertorneå
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd l böcker, bergmankällor, e.w. bergman,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 554
favorite 0
comment 0
Psalmer vid Henrika Bergmans begravning 25 oktober 1880
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f biographica familjen...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Play
movies
eye 539
favorite 0
comment 0
En kort introduktionsfilm om bakgrunden till Kalix-Waldemarsudde Filmen på Youtube
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, johan bergman olson, kalix, waldemarsudde
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 536
favorite 0
comment 0
Brev från Gustaf Bergman till professor Edward Clason 1878
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, kalix avd e brev,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 532
favorite 0
comment 0
Personliga och andra handlingar som relaterar till Gustaf Bergman och hans hustru Maria Bergman, född Wetterdal. 1870-1927
Topics: kalix avd f biographica gustaf bergman, kalix avd f biographica maria bergman, historisk...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 524
favorite 0
comment 0
Carl Henrik Bergmans testamente
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f biographica familjen bergman
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 503
favorite 0
comment 0
Brev till Manne Bergman (son till Gustaf Bergman) 1893-1904
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, kalix avd e brev,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 498
favorite 0
comment 0
Brev från C.H. Bergman till Frans Flix 1863-93
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, c.h. bergman, kalix...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodaarkivet
texts
eye 497
favorite 0
comment 0
Div. tekniska PM, beräkningar och artiklar som berör tåg för Stockholm-Rimbo järnväg och Stockholm-Västerås-Bergslagens järnvägar. Daterade omkring sekelskriftet 1900
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd f stockholm-rimbo järnväg, kalix avd f...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergmankällor
texts
eye 494
favorite 0
comment 0
med uppsatser om skogsarbetare av bl.a. Kramer
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd l böcker
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by XX
texts
eye 492
favorite 0
comment 0
Norrbottens läns hushållningssällskaps handlingar 1870-75.
Topic: magnuspagang
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 492
favorite 0
comment 0
114 st brev från år 1857, till J.A. Bergman från fadern Johan Bergman Olson
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avsändare johan bergman olson,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodaarkivet
texts
eye 485
favorite 1
comment 0
Reglemente för personal, lönelistor, annan ekonomi etc. för Stockholm-Rimbo Järnväg nära sekelskiftet 1900
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, addebodaarkivet, kalix avd f stockholm-rimbo järnväg,...
Framstående kyrkans män härstammande från Vester- och Norrbotten, Luleå 1889 av Englund, Jakob Albert. Digitaliserad och hämtad från Nordkalottbiblioteket, Övertorneå
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergmankällor, kalix avd l böcker, svenska kyrkan,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 469
favorite 0
comment 0
Artur Hazelius inbjudan till Johan August Bergman år 1883 med beskrivning över det planerade bygget av det som kom att bli Nordiska museet på Djurgården i Stockholm.
Topics: kalix avd e inbjudningar, nordiska museet, artur hazelius, kalix avsändare artur hazelius, kalix...
Samzelius, Hugo, 1867-1918 Etnografiska studier från Överkaliks socken i Norrbottens län - några anteckningar från den nordligaste svenskbygden / Hugo Samzelius. - Stockholm, 1892. - S. 46-63 ; 24 cm. Ur Nordiska museets arkiv.
Topics: bergmankällor, historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd l litteratur, överkalix, hugo...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodaarkivet
texts
eye 465
favorite 0
comment 0
Månadsvisa trafikuppgifter för Stockholm-Västerås-Bergslagens järnväg för åren 1887-1905. Inte fullständigt.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd f stockholm-västerås-bergslagens...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Filipsborgsarkivet
texts
eye 464
favorite 0
comment 0
Säljvillkor upprättat av bröderna Nils Albert och Wärner Rönnbäck.
Topics: kalix id 111-113, kalix avd f sangis, historisk skogsexport från kalix älvdal,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 459
favorite 0
comment 0
Brev till Axel och Sofie Euren 1854-69
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, c.h. bergman, kalix...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Södra Roslags Kustbanas arkiv
texts
eye 456
favorite 0
comment 0
Bolagsstämmo- och styrelseprotokoll (med bilagor) från Södra Roslags Kustbana 1897-1903
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, södra roslags kustbanas arkiv, kalix avd a...
Johan August Bergmans aktieförteckning för sitt innehav i AB Bergman Hummel & Co
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd d aktieförteckningar,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergmankällor
texts
eye 436
favorite 0
comment 0
En skönlitterär berättelse om Isac och Jonas Rothovius, lärare till Axel Oxenstjerna och senare biskop i Åbo, resp. superintendent i Kalmar. Isac Rothovius tillhörde förfäderna till Johan Bergman Olsons hustru henrika Deutsch. Detta är ett utdrag ur den digitala versionen av texten från Projekt Runeberg.
Topics: rothovius, oxenstjerna, åbo, kalmar, superintendent, biskop, bergmankällor, historisk skogsexport...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodaarkivet
texts
eye 422
favorite 0
comment 0
Handlingar rörande Tuna, Österåker
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, addebodaarkivet, kalix avd f tuna, tuna
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Stenströmshandlingar
texts
eye 419
favorite 0
comment 0
Indrivning av skuld. Käranden: J.W. Stenströms sterbhus, Nederkalix. Svaranden: Johan Gustaf Jönsson, Tärendö.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, stenströmshandlingar, j.w. stenström, sterbhus, j.w....
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergmankällor
texts
eye 404
favorite 0
comment 0
En uppsats om superintendenten Jonas Rothovius i "Läsning för svenska folket" från 1919. Jonas Rothovius var bl.a. en av förfäderna till Johan Bergman Olsons hustru Henrika Deutsch. Detta är ett utdrag ur den digitala versionen av texten från Projekt Runeberg.
Topics: rothovius, getapojken, kyrkochef, superintendent, kalmar, bergmankällor, historisk skogsexport...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Play
movies
eye 404
favorite 0
comment 0
Agneta Lundström berättar om sin uppväxt på Stora Rosenvik på Djurgården i Stockholm. Filmat av Anders Bergman och redigerat av Magnus Cedergren 2012. Filmen på Youtube
Topics: stora rosenvik, rosenvik, djurgården, agneta lundström
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Filipsborgsarkivet
texts
eye 396
favorite 0
comment 0
Notarie Simon Svanbergs inkomstdeklaration.
Topics: kalix id 412-416, avd g, historisk skogsexport från kalix älvdal, ekonomi, inkomst, deklaration
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Nordiska museets föremål
image
eye 392
favorite 1
comment 0
Brödspade eller Bakfjöl Material: Trä
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Födans beredning, Brödbakning, Brödspadar
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergmankällor
texts
eye 387
favorite 0
comment 0
Från polcirkelns regioner : skildr. från Neder- och Öfver-Kalix’ socknar. – Stockholm: Norstedt, 1892. – 67 s. ; 19 cm. ; ill. Med karta över Över- och Neder Kalix. Digitaliserad av Nordkalottbiblioteket
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergmankällor, nederkalix, heurgren, norrbotten, kalix...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Filipsborgsarkivet
texts
eye 383
favorite 0
comment 0
P.A. Svanbergs inkomstdeklaration.
Topics: kalix id 404-408, avd g, historisk skogsexport från kalix älvdal, ekonomi, inkomst, deklaration
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 383
favorite 0
comment 0
200 st brev och telegram från år 1870, till Johan August Bergman från kompanjonen David Hummel.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avsändare david hummel, kalix...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
texts
eye 378
favorite 0
comment 0
av Oscar Montelius. Stockholm, 1875-1876. Digitaliserad och hämtad från Nordkalottbiblioteket i Övertorneå.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergmankällor, kalix avd l böcker, montelius, oscar...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 376
favorite 0
comment 0
En tryckt förteckning över böcker för allmänna boksamlingar, sockenbibliotek, skolbibliotek, folkhögskolebibliotek m.m. 1877
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd ö övriga handlingar,...